Biodiversiteit in de Natuurtuin

In 2019 stond er nog een huisje op dit terrein. Maar er is besloten om hier een natuurterrein van te maken. Zoveel mogelijk bomen en struiken zijn blijven staan. Verder is er een wadi uitgegraven, zodat er een natter gebied kan ontstaan. Dit is pure kleigrond, zodat er natuurlijk ook kleiminnende planten zullen komen. Er zijn twee stapelmuurtjes gebouwd, waarin hopelijk wilde bijen, maar wellicht ook een egeltje of andere zoogdieren of insecten kunnen vertoeven, c.q. nestelen. Een gedeelte is aangeplant met zoveel mogelijk inheemse bomen en struiken, een gedeelte is ingezaaid met inheemse beplanting, en af en toe zijn er volkstuinliefhebbers die een plant erin zetten, waarbij ik heb aangegeven dat inheemse planten de voorkeur hebben.

De grondsoort verschilt van gebied tot gebied en samen met de hoogteverschillen creëren ze hierdoor ideale plekken voor planten en nestgelegenheden voor insecten. Kortom biodiversiteit.

De eerste resultaten worden we al gewaar door ingevoerde gegevens van waarneming.nl. Op waarneming.nl heb ik een ‘BioBlitz’ ingevoerd voor de natuurtuin van 2021-2025.

Daardoor kunnen we nu allemaal zien wat Floor Zuijdam en ik tot nog toe hebben waargenomen.

Van de planten hebben we al 25 soorten waargenomen, 13 soorten bijen/wespen/mieren, 5 soorten libellen, 16 soorten vliegen/muggen (waaronder het ‘Gewoon knuppeltje’), dagvlinders 5 soorten, nachtvlinders 17 soorten, etc.

Er zijn ook nog soorten die we nog niet hebben ingevoerd omdat we daar nog geen onderzoek naar hebben gedaan, zoals vogels, zoogdieren, etc. Iets voor de toekomst. Benieuwd wat voor nieuwe soorten er dit jaar bijkomen!

Met vriendelijke groeten,

Heleen