Afscheid

Tijdens de ledenvergadering op 22-02-2019 hebben we een stilte in acht genomen voor de leden die ons ontvallen zijn. De heer M. Vlaardingerbroek, voormalig voorzitter, en de heer den Boer. Wij wensen de familie sterkte met het verwerken van het verlies.

Bestuurswisselingen

In de ledenvergadering van 22-02-2019 zijn drie wisselingen aangekondigd.

We hebben afscheid genomen van de heer Joop Büdgen en hem bedankt voor het op zich nemen van het voorzitterschap.

Guusje Pronk heeft afstand genomen van haar functie als secretaris. Wij bedanken haar voor haar enthousiaste inzet gedurende acht jaar.

Nu er een nieuwe voorzitter bekend is, trekt Toon de Jongh zich terug als interim-voorzitter.

We verwelkomen Ibrahim Elmaci als nieuwe voorzitter, Annette Pellikaan als nieuwe secretaris en Ab Wessels als bestuurslid. Ab gaat zich richten op educatieve onderwerpen en contact met andere tuinverenigingen in Gorinchem. Veel succes allemaal!

Oproep

Beste tuinleden,
Het bestuur vraagt jullie vriendelijk, maar dringend om het huishoudelijk reglement en de statuten goed te lezen. Zo weet je precies wat de doelstellingen en de regels zijn die bij het lidmaatschap horen.
Het bestuur heeft onder andere de taak de regels te handhaven, maar is helaas een flink deel van haar tijd kwijt aan het waarschuwen van leden.
Het kan zoveel prettiger en eenvoudiger. Dank voor je medewerking!

Het bestuur

Wanneer komen de facturen?

Factuur lidmaatschap: Januari
Factuur verzekeringen: Juli
Factuur elektra: Oktober

Samenkomen in het clubhuis

Elke zaterdag- en woensdagochtend koffieochtend van 10.00-12.00 uur.
Na 1 oktober alleen op zaterdag.

Iedereen is van harte welkom voor een gezellig praatje met een hapje en drankje!

Vragen aan het bestuur?

Het bestuur vergadert elke 3e dinsdag van de maand.
Voor elke bestuursvergadering wordt een inloopspreekuur gehouden van 19.00 uur tot 19.30 uur.
Dit is de gelegenheid om vragen te stellen of om aandacht te vragen voor een bepaald onderwerp.

Zand nodig?

Alléén op zaterdag tijdens de werkzaamheden van 09.00 -12.00 uur onder leiding van een groencommissielid.

Je betaalt € 2,00 per kruiwagen. Betaling per kas in de keuken.

Ter info:
1 kruiwagen is ca 70 liter
14 kruiwagens is ca 1 kuub
1 kuub is ca 1500 KG