Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 9 juli a.s. om 20.00 uur in de kantine.

De uitnodigingen en agenda zijn per mail verzonden aan de leden.

Bestuur OVT

Oproep aan alle leden

Hierbij willen we graag een oproep doen aan alle mensen die nog oude tekeningen of foto’s van hun huisje of huisje-met-tuin hebben. Ab Wessels is alles aan het inventariseren en digitaliseren en probeert een archief te maken, maar er is enorm veel verdwenen. Afgezien van verdwenen gegevens is het toch ook ontzettend leuk om onze geschiedenis te kunnen bekijken.

Van de AVVN:
Advieslijst Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Deze lijst helpt je om keuzes te maken om op je tuin zo natuurlijk mogelijk te tuinieren.

Wat zijn de minst milieubelastende bestrijdingsmiddelen, werkzame stoffen en wat zijn de minst milieubelastende meststoffen? Doe er je voordeel mee en download hier de lijst

Samenkomen in het clubhuis

Iedereen is weer van harte welkom !

Benoeming bestuurslid ‘Verkoop Huisjes’ en een nieuwe penningmeester

Op 27-01-21 was de overdracht ‘Verkoop Huisjes’ van Nettalien Wolfs naar Yasemin Velioglu die haar komt vervangen als bestuurslid. Dank voor alle jaren inzet Nettalien en welkom Yasemin.

De uitslag per mail van de ledenraadpleging was als volgt: 30 leden hebben gestemd, waarvan 17 voor Yasemin, 12 voor Paul en 1 onthouding.

We hebben een penningmeester! Saskia Westerink is bereid om Els Hartman op te volgen. Aangezien ze de enige kandidaat was, kon de overdracht al meteen plaatsvinden. We hebben er geen foto van.

We danken Els Hartman voor haar inzet!

Graag aandacht voor de openstaande vacatures

Wij zijn op zoek naar enthousiaste leden die onze verenging willen versterken. Er zijn nog twee openstaande vacatures;

  1. Bestuurslid onderhoud en groendienst
  2. Vrijwilliger voor het kantinebeheer en toiletten

Klik hier voor de complete vacatureteksten

Zand verkoop voor OVT leden

➢ Kosten 2,50 euro per kruiwagen

➢ Alleen op zaterdag

Bel Diny Oudshoorn voor een zaterdagafspraak, 06-13545422

Betaling contant en vooraf

Reken voorbeeld; 4 kruiwagens nodig?
Dat is dan 4 x € 2,50 = € 10,00.

Vragen aan het bestuur?

Het bestuur vergadert elke 3e dinsdag van de maand.
U kunt het bestuur een mail sturen om vragen te stellen of om aandacht te vragen voor een bepaald onderwerp. Het onderwerp zal dan in de eerstvolgende bestuursvergadering aan de orde komen. Daarnaast blijft de mogelijkheid om voorafgaand aan elke bestuursvergadering, tussen 19.30 uur en 20.00 uur, persoonlijk een onderwerp voor te leggen aan het bestuur.

Leuk nieuws

Een aannemer is met Ben samen aan de slag gegaan om de punt van het dak te vervangen en zij hebben het afdakje van het terras vernieuwd. Zie de foto van het resultaat hiernaast.

We zoeken nog hulp bij het ophogen van het terras en in september met de aanleg van de natuurtuin ernaast.

Intussen is iedereen vrij om te wieden en te doen in de voortuin van de kantine, de groencommissie kan het niet alleen af. De leden wordt gevraagd oude stenen nog te bewaren en niet weg te gooien, misschien zijn ze later bruikbaar voor een insectenmuurtje.

Oproep

Beste tuinleden,
Het bestuur vraagt jullie vriendelijk, maar dringend om het huishoudelijk reglement en de statuten goed te lezen. Zo weet je precies wat de doelstellingen en de regels zijn die bij het lidmaatschap horen.
Het bestuur heeft onder andere de taak de regels te handhaven, maar is helaas een flink deel van haar tijd kwijt aan het waarschuwen van leden.
Het kan zoveel prettiger en eenvoudiger. Dank voor je medewerking!

Het bestuur

Wanneer komen de facturen?

Factuur lidmaatschap: Januari
Factuur verzekeringen: Juli
Factuur elektra: Oktober