Resultaat extra ledenvergadering inzake huurcontract

Op 31 mei is een extra ledenvergadering gehouden om het nieuwe huurcontract met de gemeente af te stemmen met de leden. Van de 54 leden waren 21 leden aanwezig die unaniem hebben ingestemd met de inhoud van het nieuwe huurcontract. Daarbij hebben 12 leden via een machtiging ingestemd.

Dat betekent dat het nieuwe huurcontract met een meerderheid van 33 stemmen is aangenomen en het bestuur met de gemeente verder in gesprek kan gaan.

Oproep

Beste tuinleden,
Het bestuur vraagt jullie vriendelijk, maar dringend om het huishoudelijk reglement en de statuten goed te lezen. Zo weet je precies wat de doelstellingen en de regels zijn die bij het lidmaatschap horen.
Het bestuur heeft onder andere de taak de regels te handhaven, maar is helaas een flink deel van haar tijd kwijt aan het waarschuwen van leden.
Het kan zoveel prettiger en eenvoudiger. Dank voor je medewerking!

Het bestuur

Vragen aan het bestuur?

Het bestuur vergadert elke 3e dinsdag van de maand.
Voor elke bestuursvergadering wordt een inloopspreekuur gehouden van 19.30 uur tot 20.00 uur.
Dit is de gelegenheid om vragen te stellen of om aandacht te vragen voor een bepaald onderwerp.

Wanneer komen de facturen?

Factuur lidmaatschap: Januari
Factuur verzekeringen: Juli
Factuur elektra: Oktober

Bericht van Jeannette IJssels inzake de verzekering

Beste tuinliefhebbers,

Veel leden zijn verzekerd bij Zichtverzekering. Binnenkort krijg ik het verzoek om wijzigingen door te geven.
Per 1 augustus komt er een premieoverzicht voor 2019/2020 voor elk verzekerd lid. Het verzekeringsjaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus. Vorig jaar heb je bij het betalingsverzoek een overzicht gekregen van de door jou verzekerde bedragen.

Ben je tevreden? Helemaal niets doen. Wil je iets veranderen? Neem dan voor 1 juli a.s. contact met mij op: huisje 54, telefoon 0183-616407.

Met een tuindergroet,

Jeannette IJssels, tussenpersoon Zichtverzekeringen

Samenkomen in het clubhuis

Elke zaterdag- en woensdagochtend koffieochtend van 10.00-12.00 uur.
Na 1 oktober alleen op zaterdag.

Iedereen is van harte welkom voor een gezellig praatje met een hapje en drankje!

Zand nodig?

Alléén op zaterdag tijdens de werkzaamheden van 09.00 -12.00 uur onder leiding van een groencommissielid.

Je betaalt € 2,00 per kruiwagen. Betaling per kas in het clubhuis.

Ter info:
1 kruiwagen is ca 70 liter
14 kruiwagens is ca 1 kuub
1 kuub is ca 1500 KG