Vragen aan het bestuur?

Het bestuur vergadert elke 3e dinsdag van de maand.
Voor elke bestuursvergadering wordt een inloopspreekuur gehouden van 19.30 uur tot 20.00 uur.
Dit is de gelegenheid om vragen te stellen of om aandacht te vragen voor een bepaald onderwerp.

Oproep

Beste tuinleden,
Het bestuur vraagt jullie vriendelijk, maar dringend om het huishoudelijk reglement en de statuten goed te lezen. Zo weet je precies wat de doelstellingen en de regels zijn die bij het lidmaatschap horen.
Het bestuur heeft onder andere de taak de regels te handhaven, maar is helaas een flink deel van haar tijd kwijt aan het waarschuwen van leden.
Het kan zoveel prettiger en eenvoudiger. Dank voor je medewerking!

Het bestuur

Samenkomen in het clubhuis

Elke zaterdag- en woensdagochtend koffieochtend van 10.00-12.00 uur.
Na 1 oktober alleen op zaterdag.

Iedereen is van harte welkom voor een gezellig praatje met een hapje en drankje!

Vacature

Er is per januari 2020 een vacature voor de functie van penningmeester.

Het bestuur roept leden op om de vereniging te komen versterken met een goede financiële afhandeling van geldstromen en de correcte verantwoording in de administratie.

U kunt zich opgeven via de mail bij onze secretaris Annette Pellikaan.

Zand nodig?

Alléén op zaterdag tijdens de werkzaamheden van 09.00 -12.00 uur onder leiding van een groencommissielid.

Je betaalt € 2,00 per kruiwagen. Betaling per kas in het clubhuis.

Ter info:
1 kruiwagen is ca 70 liter
14 kruiwagens is ca 1 kuub
1 kuub is ca 1500 KG

Wanneer komen de facturen?

Factuur lidmaatschap: Januari
Factuur verzekeringen: Juli
Factuur elektra: Oktober