Mededeling vanuit het bestuur

Per 25 augustus 2020 heeft voorzitter I. Elmaci aangegeven zijn taken te willen neerleggen en geen bestuurslid van OVT te willen zijn.
In de tijd tot de aankomende ALV worden zijn taken overgenomen door de andere bestuursleden. A. Wessels zal tot die tijd de functie vervullen van interim voorzitter.
Wij danken I. Elmaci voor zijn inzet gedurende de afgelopen periode.

Bestuur OVT

OPROEP AAN ALLE LEDEN

Hierbij willen we graag een oproep doen aan alle mensen die nog oude tekeningen of foto’s van hun huisje of huisje-met-tuin hebben. Ab Wessels is alles aan het inventariseren en digitaliseren en probeert een archief te maken, maar er is enorm veel verdwenen. Afgezien van verdwenen gegevens is het toch ook ontzettend leuk om onze geschiedenis te kunnen bekijken.

Corona update

In verband met het Coronavirus wordt regelmatig een update gegeven met de geldende maatregelen. Lees hier welke maatregelen van belang zijn voor je verblijf op de tuin.

Van de AVVN:
Advieslijst Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Deze lijst helpt je om keuzes te maken om op je tuin zo natuurlijk mogelijk te tuinieren.

Wat zijn de minst milieubelastende bestrijdingsmiddelen, werkzame stoffen en wat zijn de minst milieubelastende meststoffen? Doe er je voordeel mee en download hier de lijst

Vragen aan het bestuur?

Het bestuur vergadert elke 3e dinsdag van de maand.
U kunt het bestuur een mail sturen om vragen te stellen of om aandacht te vragen voor een bepaald onderwerp. Het onderwerp zal dan in de eerstvolgende bestuursvergadering aan de orde komen. Daarnaast blijft de mogelijkheid om voorafgaand aan elke bestuursvergadering, tussen 19.00 uur en 19.30 uur, persoonlijk een onderwerp voor te leggen aan het bestuur.

Samenkomen in het clubhuis

Elke zaterdag- en woensdagochtend koffieochtend van 10.00-12.00 uur.
Na 1 oktober alleen op zaterdag.

Iedereen is van harte welkom voor een gezellig praatje met een hapje en drankje!

Vanwege coronamaatregelen komt dit te vervallen tot nader order.

Vacature

Er is per januari 2020 een vacature voor de functie van Bestuurslid Groen en Onderhoud.

Het bestuur roept leden op om de vereniging te komen versterken met de organisatie van het onderhoud op ons tuinencomplex.

U kunt zich opgeven via de mail bij de secretaris.

Leuk nieuws

Een aannemer is met Ben samen aan de slag gegaan om de punt van het dak te vervangen en zij hebben het afdakje van het terras vernieuwd. Zie de foto van het resultaat hiernaast.

We zoeken nog hulp bij het ophogen van het terras en in september met de aanleg van de natuurtuin ernaast.

Intussen is iedereen vrij om te wieden en te doen in de voortuin van de kantine, de groencommissie kan het niet alleen af. De leden wordt gevraagd oude stenen nog te bewaren en niet weg te gooien, misschien zijn ze later bruikbaar voor een insectenmuurtje.

Met de tijd mee…. vanaf 2020 alle correspondentie per mail

Het bestuur is van plan om volgend jaar alle correspondentie met de leden per mail te laten verlopen. Dit in verband met de kosten van papier, enveloppen en postzegels.

Er wordt natuurlijk wel een uitzondering gemaakt voor mensen die nog niet digitaal te bereiken zijn.

Oproep

Beste tuinleden,
Het bestuur vraagt jullie vriendelijk, maar dringend om het huishoudelijk reglement en de statuten goed te lezen. Zo weet je precies wat de doelstellingen en de regels zijn die bij het lidmaatschap horen.
Het bestuur heeft onder andere de taak de regels te handhaven, maar is helaas een flink deel van haar tijd kwijt aan het waarschuwen van leden.
Het kan zoveel prettiger en eenvoudiger. Dank voor je medewerking!

Het bestuur

Zand nodig?

Alléén op zaterdag tijdens de werkzaamheden van 09.00 -12.00 uur onder leiding van een groencommissielid.

Je betaalt € 2,00 per kruiwagen. Betaling per kas in het clubhuis.

Ter info:
1 kruiwagen is ca 70 liter
14 kruiwagens is ca 1 kuub
1 kuub is ca 1500 KG

Wanneer komen de facturen?

Factuur lidmaatschap: Januari
Factuur verzekeringen: Juli
Factuur elektra: Oktober