Nieuws van het bestuur n.a.v. de vergadering d.d. 20-11-2018

Groencontainers…
Helaas, helaas, dit was de laatste snoeiafval-container! De kosten zijn zo opgelopen dat de vereniging ermee moet stoppen. Tegen de 1200 euro voor 1 bak en we hebben er wel 2 of 3 nodig. We zullen, zoals in het reglement staat, zelf het snoeiafval weer moeten afvoeren.

De Algemene Ledenvergadering staat gepland op 22 februari 2019.

Inloopspreekuur

Voorafgaand aan elke bestuursvergadering is er een inloopspreekuur waar je terecht kunt met vragen. De bestuursvergaderingen worden gehouden op iedere 3e dinsdag van de maand. Het inloopspreekuur begint om 19.30 uur.

Wanneer komen de facturen?

Factuur lidmaatschap: Januari
Factuur verzekeringen: Juli
Factuur elektra: Oktober

Zand nodig?

Alléén op zaterdag tijdens de werkzaamheden van 09.00 -12.00 uur onder leiding van een groencommissielid.

Je betaalt € 2,00 per kruiwagen. Betaling per kas in de keuken.

Ter info:
1 kruiwagen is ca 70 liter
14 kruiwagens is ca 1 kuub
1 kuub is ca 1500 KG

Gezocht: Nieuwe voorzitter m/v

Zoals we allemaal weten, hebben we momenteel een tijdelijke voorzitter. Volgend jaar willen we graag een nieuwe voorzitter verwelkomen!
Er zijn al wat lijntjes uitgelegd naar mogelijke kandidaten maar we kennen niet van iedereen de ervaring, ambities en beschikbaarheid.

Kijk, zoals voor het hele bestuur geldt, ìemand moet het doen! Dus waarom jij niet een keer?

Heb je tijd om bestuurlijk een handje te helpen, geef je dan tijdig op.

Samenkomen in het clubhuis

Elke zaterdag- en woensdagochtend koffieochtend van 10.00-12.00 uur.
Na 1 oktober alleen op zaterdag.

Iedereen is van harte welkom voor een gezellig praatje met een hapje en drankje!

Oproep

Beste tuinleden,
Het bestuur vraagt jullie vriendelijk, maar dringend om het huishoudelijk reglement en de statuten goed te lezen. Zo wordt voorkomen dat leden geen idee hebben van de doelstellingen en de regels die bij het lidmaatschap horen.
Het bestuur heeft onder andere de taak de regels te handhaven, maar is helaas een flink deel van haar tuintijd en tuinplezier kwijt aan het waarschuwen van leden. Vaak hebben zij dan de regels niet gelezen.
Het kan zoveel eenvoudiger, toch? Dank voor je medewerking!

Het bestuur