We zijn gestart met de aanleg van de Natuurtuin!

Half januari is al hard gewerkt om het grondwerk op orde te maken, het gebied naast de kantine is geschoond en uitgegraven.

Op de foto’s zien we de beginsituatie, het ontwerp en actiefoto’s. We zullen de voortgang blijven delen op de site.

Een prachtig initiatief van de tuinwerkgroep, er zijn ideeën verzameld, een ontwerp gemaakt met begroting, subsidie aangevraagd en vol trots gaan we deze Natuurtuin realiseren.

Luchtfoto van de plaats waar de Natuurtuin wordt aangelegd
Het ontwerpplan van de Natuurtuin
De grond schonen en uitgraven
Het wordt al wat...
De contouren worden al zichtbaar
Begin van het stapelmuurtje
Zonnewijzer wordt geplaatst
Weer een stapje verder
De grond spitten