Taken van het bestuur

Het bestuur is belast met de uitvoering van het beleid van OVT. Dat betekent het beheer over alle eigendommen van de vereniging en het draagt zorg voor de instandhouding en het onderhoud ervan. Het bestuur stelt desgewenst nadere regels vast ten aanzien van de uitvoerende taken en roept commissies in het leven voor de uitvoering van die taken. Het bestuur is voor het gevoerde beleid en beheer en voor de door de commissies uitgevoerde taken verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur wordt in haar taken ondersteund door de Activiteitencommissie. Mevrouw J. IJssels verzorgt voor de vereniging de Collectieve brandverzekering.

Dringende oproep!
Per 1 januari 2021 zijn er, naast de vacature Groen en Onderhoud, ook vacatures voor de functie van Penningmeester en Bestuurslid Verkoop huisjes.
Klik hier voor meer details over de beschikbare vacatures.

Bestuurstaken worden vervuld door:
A. Wessels, interim-voorzitter
A. Pellikaan, secretaris
E. Hartman, penningmeester
N. Wolfs, bestuurslid Verkoop huisjes
B. Oudshoorn, bestuurslid Groen en Onderhoud
Vacature, bestuurslid Groen en Onderhoud

De bestuursleden waarbij de functie zo is weergegeven, zijn per email te bereiken.
Klik hiervoor op de functie.

Alle afspraken en regels zijn opgenomen in de statuten en de reglementen van de vereniging. Deze zijn te downloaden rechts van deze pagina.