Vanuit de bestuursvergadering 19 maart 2024

  1. Vrijdag 20 uur ALV we hopen u allen te ontmoeten
  2. Zaterdag 13 april 1e groenwerkochtend, op de ALV kan u intekenen op alle data van 2024
  3. De nieuwe OVT website wordt deze week actief, vrijdag meer info
  4. Het baggeren van de 2e watergang is deze week klaar, over de andere watergangen komt vrijdag meer info.
  5. Als vrijwilligers en bestuur werken we hard om de OVT draaiende te houden, we rekenen erop elkaar met respect te benaderen.
Bestuursvergadering
Vergaderverslagen