Voortgang Natuurtuin juni 2022

Grassen

Momenteel zijn de grassen in opkomst. Het zijn eigenlijk een beetje ondergewaardeerde planten. Want ze zijn prachtig om te zien als ze bloeien en dan valt ook op hoe verschillend ze allemaal zijn! 

Daarbij hebben grassen behalve dat ze mooi zijn om te zien ook extra waarde, doordat het de waardplanten (voedselplanten) van andere insecten zijn, van onder andere rupsen. Neem nou bijvoorbeeld Kropaar. Op de foto hieronder zie je Kropaar in twee groeifasen. Kropaar is de waardplant van de Argusvlinder. Zie de dagvlinder op het plaatje hieronder. De vlinder is met de laatste Argusvlindertelling rondom Gorinchem overal waargenomen. Vraag is dus, komt de vlinder ook voor in Gorinchem en nabije omgeving? 

Helaas is Gorinchem nu dus nog een ‘blinde vlek’. In het najaar komt er weer een Argusvlindertelling

Nog wat voorbeelden van dagvlinders die Kropaar hebben als waardplant, alsmede een nachtvlinder

Geregeld, zijn Floor en ik afzonderlijk van elkaar waarnemingen aan het doen. We kijken wat voor planten er op komen van het zaaigoed, en verder nemen we waar, wat voor insecten er op het gebied af komen. Zo heeft Floor de zeldzame Bruine korenbout al waargenomen en heb ik pasgeleden de Platbuik gezien. Te zien op de foto’s.

Bruine korenbout en Platbuik

De rups van het Oranjetipje heb ik waargenomen op de waardplant van deze dagvlinder, namelijk Look-zonder-look. De vlinder heeft nog een plant die de rups als waardplant heeft, maar die hebben wij nog niet in de natuurtuin gezien. Dat is de Pinksterbloem. Het mannetje van het Oranjetipje heeft een oranje tipje op de vleugels en het vrouwtje heeft een hele mooie tekening op de onderkant en mist de oranje stippen. 

waarneming.nl

Als jullie ons nog directer willen volgen, kun je onze waarnemingen zien op waarneming.nl.
Zie hieronder een voorbeeld van waargenomen bloeiende plantensoorten op deze site. 

Bij het maken van dit verslag heb ik foto’s van Floor en mij gebruikt in de collages en natuurlijk zijn ook de foto’s van ons beiden te zien op deze laatste foto van waarneming.nl. Zoals te zien op bovenstaande foto heeft Floor ontdekt dat de zeer zeldzame Kleinbloemige salie (tweejarige plant) bloeide. 

Zaterdag gaan we weer aan de slag in de natuurtuin. Maar eerlijk gezegd begint het al heel mooi te worden en is de natuurwaarde al behoorlijk aan het vergroten. 

Hou je ogen dus open, want er is een hoop te zien. 

Heleen Wessels 

Voortgang Natuurtuin maart 2022

Natuurtuin, 30 maart 2022

Zoals jullie weten, ben ik Heleen Wessels en samen met Floor Zuijdam coördineren wij de werkzaamheden in onze natuurtuin. Dus even een oriënterend rondje gelopen door de natuurtuin. Daarbij heb ik even gekeken, hoeveel planten er terug zijn te vinden, van de geplante, maar ook van de gezaaide soorten.
Ook even gekeken, welke planten er momenteel bloeien en wat daar zoal op afkomt.

Momenteel bloeien de Witte dovenetel, Raapzaad (geel), Hondsdraf en een aantal Ereprijs-soorten. Als eerste heeft dit jaar het Klein hoefblad al gebloeid met z’n mooie gele bloemhoofdjes. Een hele belangrijke waardplant voor wilde bijen! Deze plant behoort tot de naaktbloeiers, omdat er eerst bloemen zijn voordat het blad opkomt.

Natuurlijk zie ik net als vele andere mensen, dat de distel en de wilde braam het goed doen, naast het feit dat er veel vergrassing plaatsvindt. Die vergrassing is niet zo gek, gezien het feit dat er teveel stikstof in de natuur komt. Maar ook grassen hebben hun waarde en op sommige plaatsen mogen de distels wel groeien. Alleen de wilde braam willen we toch wel graag kwijt. Als we die gedogen, is het binnen onafzienbare tijd alleen nog maar wilde bramen. De bedoeling van de natuurtuin is dat we de biodiversiteit vergroten en als er alleen nog maar wilde bramen staan, gaat dat natuurlijk niet lukken.

Wat is eigenlijk het doel van de natuurtuin?
Zo veel mogelijk inheemse planten die verbonden zijn met zoveel mogelijk verschillende insecten, zoals onder andere wilde bijen en vlinders. De onderlinge band is dus heel belangrijk, tussen planten en insecten. Door waarneming (monitoring), kunnen we daar ook heel veel over leren. Ook onze kinderen leren, dat de natuur van belang is. Dat wij zelf ook met natuur zijn verbonden.
Inheemse planten zijn planten die hier oorspronkelijk voorkwamen. Het voordeel daarvan is dat ze een meerwaarde hebben voor de insecten, die het momenteel zwaar te verduren hebben, doordat er al jaren lang op natuur is bezuinigd. Wilde bijen zijn monolectisch, oligolectisch of polylectisch. Wat betekent dat?

Monolectisch: voor het verzamelen van stuifmeel gespecialiseerd in bloembezoek van slechts één plantensoort Oligolectisch: voor het verzamelen van stuifmeel gespecialiseerd in bloembezoek op slechts een beperkt aantal plantensoorten behorende tot één genus of enkele genera (genus= een natuurlijke verzameling van aan elkaar verwante, doch duidelijk verschillende, species, soorten)

Polylectisch: voor het verzamelen van stuifmeel wordt een groot aantal bloemen bezocht behorende tot planten van verschillende families.

Hiernaast zie je twee wilde bijensoorten die ik waarnam op de Laurierkers, een exoot die hier oorspronkelijk niet vandaan komt, maar via incidentele import is binnengekomen. Het zijn beide zandbijen. 

De bovenste bij is de Roodrandzandbij. Een bijensoort die op de rode lijst staat en die al eens is waargenomen op Fluitekruid rond de wallen van Gorichem. 

De onderste wilde bijensoort is een Asbij. Een zandbijensoort die ik voor het eerst heb waargenomen, en dan ook nog in de natuurtuin! 

Vergadering januari 2022

Dit is er op hoofdlijnen besproken in de vergadering van januari 2022:

 1. Yasemin moet door omstandigheden tijdelijk stoppen; haar taak wordt zolang door de andere bestuursleden overgenomen.
 2. De facturering van de sleutels kan zonder extra kosten meegenomen worden met die van de contributie.
 3. Het bestuur heeft een lange discussie over de nu flink stijgende verkoopprijzen van de huisjes bij OVT. Is een marktprijs hier wel op zijn plaats of is de werkelijke waarde bepalend? We drijven weg van de doelgroep en andere volkstuinen zitten lang niet zo hoog. Dit wordt aan de leden voorgelegd.
 4. Er is een mail naar de gemeente met de vraag naar het verdere verloop van het traject.
 5. Er komt een voorstel om het beleid ‘hekken sluiten’ aan te passen nu iedereen een codesleutel heeft.
 6. Plan en data voor de werkdagen zijn vastgelegd, afspraken zijn gemaakt.
 7. Het bestuur moet weer opnieuw aan achter schuttingen, die geplaatst zijn geplaatst zonder toestemming.
 8. We willen ook op de ALV ideeën verzamelen voor een tuindag.

Vergadering december 2021

Dit is er op hoofdlijnen besproken in de vergadering van december 2021:

 1. Met enige vertraging door ziekte kunnen de rekeningen voor de elektra de deur uit.
 2. Om de financiële situatie van de vereniging gezond te houden nu er allerlei verhogingen en inflatie op ons af komen zal voor 2022 een kleine verhoging van € 10.- doorgevoerd worden.
 3. Huisje 45 is alweer even in de verkoop. Een aantal kijkers onder de aspirantleden, maar door de hoge prijs is er niet veel animo om te kopen.
 4. Met de paar leden die hun rookkanaal nog niet op orde hebben kunnen maken, is afgesproken dat het kan wachten maar dat zolang de kachel niet gestookt kan worden.
 5. Er zijn vier data vastgelegd voor de gezamenlijke werkuren. Uitleg volgt op de algemene ledenvergadering en de leden kunnen dan gelijk inschrijven
 6. Nadat de leden dit jaar een via een zelfscan hun tuin op de punten hebben kunnen nakijken, volgt er volgend jaar een schouw.
 7. Nu de nieuwjaarsreceptie alweer niet door kan gaan, zijn we aan het fantaseren geslagen over een mooi feest voor ons allemaal, zodra het dan wel kan.

Vergadering november 2021

Dit is er op hoofdlijnen besproken in de vergadering van november 2021:

 1. Op onze dringende oproep aan de leden om nog een bestuurslid, heeft Jeanette IJssels gehoor gegeven. Dank daarvoor. Zij zal de komende vergaderingen op proef aansluiten.
 2. Op de elektrafactuur worden de meterstanden vermeld en op de contributiefactuur, het waterverbruik en de sleutelkosten.
 3. Op twee huisjes na zijn alle schoorstenen nu eindelijk in orde. Er wordt nagedacht over betere informatie(kanalen) en er zal vooral worden gecheckt of informatie overkomt.
 4. Vanwege de torenhoge prijzen van sommige huisjes vragen we ons af of we niet een maximumprijs moeten voorstellen op de ALV, tuinieren wordt een onbetaalbare zaak.
 5. De opzet van de werkuren wordt zo gepresenteerd op de ALV dat de leden meteen kunnen inschrijven op de bepaalde data.
 6. In verband met de enorme baggerkosten is het bestuur druk bezig om de werkzaamheden mee te laten lopen met die van het Waterschap of de Gemeente.
 7. De tuinschouw wordt naar het voorjaar verplaatst zodat er tijd is om rustig samen met iedereen te overleggen, in plaats van een rondje te lopen en zaken te noteren.
 8. We zijn als vereniging gestart met het contact opnemen met leden die lang niet zijn gezien en waarvan we weten dat er ziekte of andere problemen zijn.