Vergadering oktober 2021

Dit is op hoofdlijnen besproken in de vergadering van oktober 2021:

 1. Op het spreekuur komt het verzoek of de heggen smaller gehouden kunnen worden, ze worden steeds breder en het wordt lastiger om erdoor te kunnen met aanhangers of voor hulpdiensten.
 2. Er komt een nieuwjaarsreceptie op 6 januari en het koffie uurtje stopt voor de winter.
 3. Op 6 en 13 november worden de nieuwe code sleutels uitgereikt, als iedereen voorzien is worden de nieuwe sloten geplaatst. Op de 13e kunnen meteen de meterstanden opgenomen worden.
 4. Het bestuur besluit na langdurige problemen met de huidige bank, op termijn voor de ASN bank te kiezen.
 5. Er ligt een plan voor de werkuren, het wordt concreet uitgewerkt en op de komende ALV volgt een toelichting.
 6. Het Waterschap neemt in de zomer contact op over het uithalen van de sloten.
 7. Huisje 45 komt in de verkoop.
 8. Het bestuur gaat in de komende maanden contact opnemen met een aantal leden die we allang niet meer op de tuin hebben gezien.

Vergadering september 2021

In augustus was er geen bestuursvergadering. Dit zijn de hoofdlijnen van de september vergadering.

 1. Huisje 42 is vrij snel verkocht.
 2. Vòòr de uitvoering van de schouw gaat er een laatste brief naar de leden waarvan de brandweer opnieuw de rookkanalen heeft afgekeurd. Is de boodschap wel overgekomen vorig jaar?
 3. Sloten uitdiepen. De aangevraagde offerte is voor OVT onbetaalbaar. Er wordt gekeken of we volgend jaar of het jaar daarop kunnen meelopen met het baggerplan van het waterschap.
 4. Er komt, in verband met te hard rijdend verkeer, een verkeersspiegel bij het grote hek.
 5. Klacht: geluidsoverlast in de nacht van vertrekkende mensen op het parkeerterrein. Net als bij de klacht over harde muziek, wordt de leden gevraagd om eerst zelf een verzoek te doen.
 6. Communicatie. Het blijft een probleem om een goede app oplossing te vinden.
 7. We willen de aspirant leden meer betrekken bij de vereniging. De procedure om lid te worden wordt aangepast aan de wettelijke eisen.
 8. Er ligt een voorstel voor de werkuren, gebaseerd op de keuze van de leden. Er is een offerte aangevraagd om te kijken wat hulp van een bedrijf voor het zware werk gaat kosten.
 9. Er zal een aparte bijeenkomst nodig zijn voor de WBTR

Voortgang Natuurtuin oktober 2021

In het voorjaar van 2021 is het geheel aangelegd en ingeplant en daar kwam een goed groeiseizoen overheen… De heesters zijn goed aangeslagen (groene vlakken) en er is druk gezaaid (oranje vlakken).

Waarom een natuurtuin?

Alle sierplanten hebben hun oorsprong vanuit natuurlijke planten die we vaak “onkruid” noemen. Deze planten zijn belangrijk voor al het andere leven als vogels, insecten, egels etc. Nederland wordt steeds voller en deze belangrijke stukken grond worden zeldzaam; als tuinvereniging maken we ook graag ruimte voor de natuur zeker in deze tijd waar natuur een steuntje in de rug nodig heeft!

De tuin wordt al gebruikt om te bekijken wat er zoal gaat leven en dat gaat snel. Door de wadi (natte plek – geen vijver) en droge stukken, zon en schaduw met de stapelmuur is er een verscheidenheid van plekjes waar planten en dieren zich snel thuis zullen gaan voelen.

 

Hoe ontstaat een natuurtuin?

Het eerste jaar gaan de gewassen aanslaan en na een jaar of 3 ontstaat een dichte heesterwal die elk jaar wat snoeiwerk nodig heeft. De plaatsen met inheemse planten moeten elk jaar in maart worden gemaaid en het maaisel wordt dan afgevoerd.
Hoe minder voedingsstoffen hoe meer bloemen; grassen, brandnetel en bramen tonen aan dat de grond nog erg rijk is. Na enkele jaren zullen ze meer en meer verdwijnen (deze mogen dus steeds weg).

En de komende jaren?

Jaar 1: nu zitten we in de PIONIERFASE, een wilde fase waarin veel eenjarigen en grassen de ruimte innemen naast de brandnetel, braam etc. Na enkele jaren komt de grond tot “rust” en wordt de beplanting stabieler en minder “gestresst”
Dus elk jaar in maart een snoeibeurt en maaien en de rest van het jaar wat bijhouden, eerste jaren meer werk, later juist minder.

Wat moet er nog gebeuren?

De heestervakken zijn bijna gewied en dat zal nog best wat “plukwerk” vragen. Het kruiden vak bij het kantine terras zal in het voorjaar van 2022 worden aangeplant, Tijm, Salie, Rozemarijn, en meer.
Stekjes over? We hebben er plek voor! Heb je een plant over of wil je wat doneren? Graag!!

Kan en mag ieder tuinlid wat doen?

De coördinatie van de tuin ligt bij Heleen Wessels (tuin 22) en Floor Zuijdam (tuin 12), zij vertellen graag wat over de Natuurtuin of geven tips. Meehelpen? Heel graag!

We hebben nog klushulp nodig voor onderhoud en planten voor de aan te leggen kruidentuin.

 

Vergadering juli 2021

Dit is op hoofdlijnen besproken in de vergadering van juli 2021:

 1. Huisje 42 is in de verkoop gekomen.
 2. Er wordt voorgesteld de procedure van het kandidaat lidmaatschap nog eens door te nemen.
 3. Er zijn vreemde groencontainers aan de weg gezet die op onze kosten geleegd worden.
 4. Nagegaan wordt welke sloten door ons uitgediept moeten worden. Er is eventueel iemand die het schoonmaken en het baggeren voor ons zou kunnen verzorgen.
 5. Op een binnengekomen vraag over mensen die beweren dat ze zich niet laten vaccineren is navraag gedaan en kunnen we vaststellen dat dit niet langer het geval is.
 6. Het is absoluut noodzakelijk dat er nog twee leden bij de groencommissie komen. Dit wordt opnieuw onder de aandacht gebracht. Het zijn dus geen bestuursfuncties.
 7. We gaan de criteria voor tuingebruik opnieuw en duidelijker formuleren.
 8. Het uitvoeren van parkeervakken wordt uitgezet op de website.
 9. Uitgezocht wordt hoe we de privacyregels op de OVT groepsapp moeten toepassen.
 10. Er is een discussie of het snoeiafval niet op te lossen valt met een hakselaar.
 11. We stellen vast dat we nog steeds persoonlijk worden lastiggevallen in plaats van dat het bestuur aanspreekpunt is.

Vergadering juni 2021

Dit is op hoofdlijnen besproken in de vergadering van juni 2021:

 1. Er zijn offertes aangevraagd voor codesleutels, dit komt gemiddeld neer op zo’n 1100 euro inclusief plaatsen van nieuwe cilindersloten.
 2. Naar aanleiding van het ingekomen overlijdensbericht van mevr. Helen de Groot is een condoleance gestuurd namens de vereniging.
 3. We gaan onderzoek doen naar een ‘bestuursapp’, voor het snelle nieuws en mededelingen direct aan de leden.
 4. De maximale hoogtemaat voor tuinschermen buiten de privézone wordt gesteld op 1.20 m.
 5. We willen wat extra aandacht besteden aan het wel en wee van de leden want we hebben elkaar het laatste jaar niet veel kunnen zien.
 6. Bij de voorbereiding van de agenda voor de ALV komen nog naar voren: er is bij 7 à 8 tuinen twijfel over het gebruik, we willen graag de mening van de leden horen t.a.v. beleid hierin. Ook zijn er verschillende meningen over de uitvoering van de werkuren. Er wordt een enquete voorbereid met een aantal voorstellen voor beide onderwerpen.

We hopen na deze ALV elkaar nog dit jaar weer wat feestelijker te kunnen ontmoeten.

Vergadering mei 2021

Dit is op hoofdlijnen besproken in de vergadering van mei 2021:
 1. De gemeente komt regelmatig op bezoek, afgelopen maand met de brandweer om de rookkanalen te inspecteren. Zij waren niet zo blij met nog veel onveilige rookkanalen.
 2. Afvalbakken op parkeerplaatsen gaan we niet doen, het wordt een magneet voor rommel
 3. We gaan met de groen-groep in gesprek om de werkuren inzet te bespreken.
 4. Er zijn nog steeds 2 vacatures; bestuurslid met onderdeel groen en hulp voor de kantine.
 5. De toiletten gaan 1 juni weer veilig open.
 6. Idee om code-sleutels te gaan gebruiken, er zijn teveel sleutels bij leden en niet leden in omloop.
 7. Op vrijdag 9 juli is de ALV voor tuinleden, agenda volgt nog
 8. WBTR regeling opgestart met bestuursleden, in 2021 hopen we dit af te sluiten.