Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Beste tuinleden,

Door een wijziging in het Verenigingsrecht zijn wij als tuindersvereniging OVT dus ook verplicht onze statuten aan te passen.

Op grond van onze eigen, bestaande statuten moet een verandering daarvan altijd goedgekeurd worden door een meerderheid van de leden. Ook als deze wettelijk verplicht is.

De nieuwe statuten zijn grotendeels gelijk aan de oude, maar hier is de WBTR toegepast, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, die sinds 2018 in werking is getreden. De naam zegt het al: de verantwoordelijkheden zijn duidelijker benoemd, controle is vereist en er is minder plaats voor belangenverstrengeling (sjoemelen). De overheid heeft deze soort maatregelen allang doorgevoerd in het bedrijfsleven en het werd hoog tijd dat verenigingen deze plichten ook krijgen. De beroemde ‘penningmeester die er met de kas vandoor gaat’ krijgt het heel moeilijk.

De AVVN heeft, op basis van deze WBTR, modelstatuten voor volkstuinen gemaakt, die wij zonder kosten kunnen overnemen. We krijgen bovendien, als leden van de AVVN, een korting op de notaris kosten die bij een verandering van de statuten verplicht zijn. Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering op 22 maart 2024 staat de aanpassing van de statuten op de agenda.

De leden krijgen van tevoren de gelegenheid de teksten in te zien op de website.

We vragen de leden om allemaal te komen zodat we de statuten in een keer kunnen aannemen.

Bij minder dan 27 aanwezigen, de helft, is het besluit niet rechtsgeldig en moet er namelijk nog een tweede vergadering komen.


Met vriendelijke groet,

Bestuur OVT