Het terrein is inmiddels uitgegroeid tot een mooie volkstuin met 54 tuinleden.
Elk lid beschikt over een eigen tuin met een tuinhuis. Door betaling van de contributie mag je de tuin gebruiken en het tuinhuis is eigendom. Je bent gebruiker van de tuin en geen ‘huurder’ in de zin van de wet.

Dit stuk grond wordt door de AVVN gehuurd van de gemeente. De AVVN is een landelijke organisatie, die op haar beurt de grond verhuurt aan onze vereniging.

Om de tien jaar wordt een nieuw huurcontract met de gemeente opgesteld. De AVVN en het bestuur stellen samen met de gemeente op wat er in het contract komt te staan. De AVVN helpt ons voor onze vereniging een zo goed mogelijk contract te sluiten.
Download hiernaast het huurcontract om te zien wat de nieuwe afspraken zijn.

De tuinen zijn voorzien van water en elektra.
Ieder geeft een eigen invulling aan zijn of haar paradijs, een fruit- of moestuin, een natuurtuin, een bloementuin, of een echte vlinder of bijentuin.