Taken van de leden

Ook de leden vervullen een belangrijke rol in de vereniging. Samen zijn we verantwoordelijk voor een mooi verzorgd terrein en een fijne sfeer bij de OVT.
Jaarlijks, in de maand maart ben je van harte welkom bij de Algemene ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording geeft van het gevoerde beleid en de plannen bekend maakt voor toekomstig beleid. Je hebt inspraak bij het maken van keuzes die het bestuur voorlegt. Van alle leden wordt ook een actieve bijdrage verwacht.

Werkuren
Elk lid, jonger dan 75 jaar, wordt tweemaal per jaar verwacht op een zaterdagochtend voor het verrichten van werkuren ten behoeve van het onderhoud van het gezamenlijke terrein.
Hiervoor is een rooster beschikbaar dat is te downloaden rechts van deze pagina.
Kijk op het rooster wanneer je verwacht wordt.

Wie om welke reden dan ook helemaal niet kan komen werken, kan de bijdrage leveren door de uren af te kopen.

De website
Deze website is van en voor leden.
Wij nodigen je van harte uit om ook een bijdrage te leveren aan de website.
Als je iets wilt laten plaatsen op de website kun je de inhoud en eventueel linkjes mailen aan sitebeheer.
Sitebeheer redigeert eventueel teksten zonder afbreuk te doen aan de inhoud.
Bij twijfel worden onderwerpen of afbeeldingen ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur.