AVVN Congres door Ab Wessels

Op 22 juni was het jaarlijkse AVVN congres in Driebergen voor alle  aangesloten tuinverenigingen. Elk bestuur kan twee leden afvaardigen en namens OVT heb ik het congres bezocht. Meer dan de helft van de verenigingen waren aanwezig en dat is een prima opkomst!

We startten met een lezing van een stads ecoloog uit Amsterdam die vertelde over de grote natuurwaarde van de volkstuinverenigingen aldaar, maar ook de gevaren die er zijn i.v.m. verstening, gifgebruik (wat niet mag).
Hij liet de weelde van planten, dieren en insecten zien. Ook bij ons, bij OVT, is de biodiversiteit gelukkig erg groot.

Daarna de algemene vergadering waarbij de AVVN zich meer wil richten op educatie (kennis delen), natuurwaarde en mensen met elkaar verbinden, het netwerken.
Verschillende tuinverenigingen hebben helaas te maken met een gemeente die bijvoorbeeld wil bouwen of de vereniging weg wil hebben, omdat er zaken gebeuren die niet mogen. Ook kwam ter sprake dat verenigingen soms meer op recreatieparken gaan lijken dan op volkstuinen en dan heb je als huurder van de gemeente een probleem.

De AVVN heeft in discussiegroepen ideeën verzameld om tips te krijgen om zaken te verbeteren en goede ideeën op te halen.

Hoe doen wij als OVT het nu? We hebben duidelijke regels over gebruik van de tuinen en we zorgen dat deze worden nageleefd. Ook hebben we het koffie drinken elke zaterdag, een jaarlijkse lezing en soms een activiteit voor alle leden, met de gemeente hebben we korte lijnen en weten we van elkaar wat er speelt. Ook zijn er tuinleden die waarnemingen doen van het tuinleven (vogels, insecten, etc) die worden vastgelegd bij www.waarnemingen.nl,  waardoor we steeds meer te weten komen over het leven in en om onze tuinen en bewijzen we de natuurwaarde van onze OVT.

De AVVN adviseerde ook om regelmatig te vergaderen en de leden te betrekken bij wat wij doen. Bij OVT doen wij dit al maandelijks met, voorafgaand aan de bestuursvergadering, een inloop half uur voor leden.

Al met al mogen we als OVT best tevreden zijn hoe we het met elkaar doen als bestuur en tuinleden, alhoewel er ook nog veel te doen is. Het kan natuurlijk altijd beter en heeft u daarvoor een tip? We horen het graag!

Ab Wessels
vice-voorzitter