Corona update

Er mogen vanaf nu maximaal 15 mensen op een tuin verblijven. Het tuinlid zelf en de partner zijn hierin meegerekend.

Iedereen houdt de voorgeschreven afstand van 1.5 m. aan. Deze afstand geldt niet voor mensen die op hetzelfde adres  wonen.

Op de paden ook voldoende afstand bewaren. Bij drukte, blijf op je tuin.

De toiletten en de kantine blijven voorlopig tot september dicht. Het is voor ons niet haalbaar om de hygiëneregels te volgen en alles na ieder bezoek te ontsmetten.

Het is misschien handig om een toiletemmer met deksel aan te schaffen of een chemisch toiletje. Deze kunnen achter de kantine, achter de toiletten in een gootsteentje met rioolaansluiting geleegd worden. Houd alsjeblieft het slootwater schoon voor de tuin.

Als we ons allemaal verantwoordelijk gedragen en vrijwillig de regels van de overheid in de gaten houden hoeft het bestuur niet te gaan rondlopen en mensen te waarschuwen. En kan de tuin gewoon open blijven.

De werkuren komen door de hygiëneregels dit jaar te vervallen. De paar overgebleven groenmannen doen hun best maar het groeit langzaamaan dicht bij de kantine en Iedereen die het niet kan aanzien en toch zin heeft om een vrijwillig steentje bij te dragen is welkom om in te schrijven op een klus. Dat kan dan op je eigen tijd en met je eigen spullen gedaan worden. Met afstand, dat wel. Binnenkort komen de klussen op de website.