Corona na 1 oktober

Alle eerdere maatregelen, waarvan hier geen wijziging wordt gepubliceerd, blijven van kracht. Denk aan het houden van feestjes binnenshuis en het houden van 1,5 meter afstand. Verder zijn de belangrijkste aandachtspunten per 1 oktober:

Hygiëne
Was regelmatig je handen!
Toiletgebruik is nog steeds niet mogelijk. Het verenigingsgebouw blijft dan ook gesloten.

Aanwezigheid op de tuin
Maximaal 4 mensen op een tuin (excl. kinderen tot 12 jaar).
Houd 1,5 meter afstand van elkaar, tenzij het mensen betreft uit eenzelfde woonadres.
Vermijd drukke plekken.

Werkuren
Vanwege het coronavirus zijn de werkuren steeds opgeschort. Toch is onderhoud noodzakelijk.
Er volgt een klussenlijst via de mail.
Wat voor OVT gaan doen of een goed idee? Laat het ons weten!

__________________________________

Corona na 19 augustus

Alle eerdere maatregelen blijven van kracht. Er is echter een aanpassing op het aantal bezoekers binnen- en buitenshuis.

Voor het ontvangen van bezoek in een thuissituatie (en op de tuin) geldt vanaf 19 augustus 2020 het dringende advies: maximaal 6 bezoekers boven 12 jaar. En geen feestjes binnenshuis houden. Bezoekers moeten vanzelfsprekend minimaal anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen bewaren. Als samenkomsten leiden tot overlast of een gevaar voor de volksgezondheid, kan worden gehandhaafd.

__________________________________

Corona na 7 augustus

Het is nu extra belangrijk om de afstand van 1,5 meter te bewaren (behalve voor mensen die samen in één huis wonen).

De coronabesmettingen komen dichterbij. Ook op de tuin. We moeten samen nog eens goed naar de regels van de overheid en de tuin kijken. Het zou mogelijk kunnen zijn dat er mensen besmet zijn op de tuin, zorg dus alsjeblieft dat jij en anderen veilig blijven.

De toiletten blijven hierom dus ook gesloten.

Houd afstand, vermijd drukte en blijf thuis als je klachten hebt.

__________________________________

Corona na 15 juli

Er mogen ook nu maximaal 15 mensen op een tuin verblijven. Het tuinlid zelf en de partner zijn hierin meegerekend.

Iedereen houdt de voorgeschreven afstand van 1.5 m. aan. Deze afstand geldt niet voor mensen die op hetzelfde adres wonen.

Op de paden ook voldoende afstand bewaren. Bij drukte, blijf op je tuin.

De toiletten en de kantine blijven voorlopig tot september dicht. Het is voor ons niet haalbaar om de hygiëneregels te volgen en alles na ieder bezoek te ontsmetten.

Het is misschien handig om een toiletemmer met deksel aan te schaffen of een chemisch toiletje. Deze kunnen achter de kantine, achter de toiletten in een gootsteentje met rioolaansluiting geleegd worden. Houd alsjeblieft het slootwater schoon voor de tuin.

Als we ons allemaal verantwoordelijk gedragen en vrijwillig de regels van de overheid in de gaten houden hoeft het bestuur niet te gaan rondlopen en mensen te waarschuwen. En kan de tuin gewoon openblijven.

De werkuren komen door de hygiëneregels dit jaar te vervallen. Iedereen die vrijwillig een steentje bij wil dragen, graag! Klussenlijst volgt. Dat kan dan op je eigen tijd en met je eigen spullen gedaan worden.