Gratis mest en houtsnippers aangeboden

Mest: Onlangs ontvingen wij een mail met het aanbod om gratis paarden en koeienmest (gemengd) op te halen voor de (moes-) tuin.
De dieren staan op zand of op de wei.
De mest is puur en vrij van stro, zaagsel, vlas of andere bodembedekking.
Het is gratis op te halen in Ottoland. Als je interesse hebt, neem dan even contact op met: Patricia Voorrips 06 28202152.

Houtsnippers: Voor houtsnippers kun je contact opnemen met Walter Hak van Dendro Cura Boomverzorging 06 55771270.

Lezing Ecologisch tuinieren

Ecologisch tuinieren of natuurvriendelijk tuinieren… of hoe je het ook noemen wilt.

Op 24 april 2019 hebben Heleen en Ab Wessels ons met hun lezing laten zien waar het nou werkelijk om draait.De samenhang, de eenheid en het evenwicht in het grotere geheel van de natuur waar we zelf ook een onderdeel van zijn.

Dat was natuurlijk niet helemaal een onbekend terrein. Toch is het wel bijzonder om de eigen passie voor je tuin, met alles wat je er leuk aan vindt, eens naast datgene te leggen wat de grote voorgangers Gregory Bateson en Kate Raworth in hun theorie over de natuur zeggen.

Er kan je een lichtje opgaan en je kunt zeggen: ‘Kijk, ik beleef veel plezier aan mijn stukkie groen en als ik toch al een klein beetje in de richting zit, kan ik ook eens wat meer aan de dieren denken en het hele ecosysteem’. Het helpt je om nieuwe ideeën op te doen en uit te werken.
Voor je het weet ben je daadwerkelijk met de natuur en het milieu bezig, hoognodig en het is nog leuk ook!

Het is verrassend wat je allemaal kunt doen; kijk voor praktische toepassingen in onze rubriek Tuininspiratie. Het is ook verrassend te ontdekken hoe eenvoudig het is om iets te laten of om anders aan te pakken door natuurvriendelijker te werken.

Ab en Heleen, niet alleen door de theorie maar juist door praktische voorbeelden te geven, hebben jullie ons besef aangescherpt en er meteen veel inspiratie bijgeleverd.

Knap gedaan! Bedankt.

Hierbij nog wat linkjes naar interessante films en documenten die aan de orde kwamen:

Nature is speaking

How trees secretly talk to each other

Waarnemingen.nl

Check de stand van je natuurlijke tuin

Slootschouw

Jaarlijks, in november loopt het Waterschap sloten en watergangen in het gebied na.

Voor de doorstroming en berging van het water is het, vooral in de winter, noodzakelijk dat de sloten open zijn. Onze sloten zijn ook onderdeel van het grote water-netwerk.

Voor iedereen die grond aan het water gebruikt geldt de verplichting van het zogenaamde ‘uithalen’.

Voor ons, als leden, betekent dit dat we zelf regelmatig overtollig riet weghalen en waterplanten knippen en afvoeren. En dat we dode plantenresten opvissen en de bodemplanten wat uitdunnen. Dit om te voorkomen dat de sloten niet dichtgroeien of de afvoeren dichtslibben.

Als je er wat meer van wilt weten kun je in De Tuinliefhebber nummer 3 van dit jaar alles vinden.

 

 

Snoei-avond ‘Denk als een plant’

Dinsdagavond 24 april hebben we met meer dan de helft van onze tuinleden een bijzondere les in snoeien gehad van Ab Wessels. Het bijzondere lag al meteen in het advies om alle boeken over snoeien weg te gooien en de zaak eens in essentie te bekijken; als je weet hoe een plant/boom groeit, heel goed kijkt en weet wat je wilt bereiken, weet je ook hoe je moet snoeien. Of wat je niet moet snoeien. ‘Denk als een plant’ is zijn motto. Dat laatste was voor ons niet meteen weggelegd, maar de raad om de boeken weg te doen, viel wel in vruchtbare aarde.

Dan blijft trouwens vanzelf over dat we anders gaan kijken. En die aanzet heeft Ab zeker gegeven.

Ook door met ons de tuin in te gaan en het een en ander aan te wijzen. Op papier kregen we nog een samenvatting en wat basisinformatie mee. Inspirerend!

Na de pauze liet Heleen Wessels zien dat er niet alleen bijen, wespen en hommels zijn, zoals wij eenvoudige tuinlieden vaak denken, maar dat die een enorm aantal verwanten hebben. Zoals bijvoorbeeld kleine wespjes die alleen leven en allerlei bouwmateriaal, zoals leem en hout, gebruiken voor hun nesten. Heleen trok aan het eind van haar verhaal natuurlijk aan de bel namens de bijen, in het bijzonder de wilde soorten. Hoe ze voor de bestuiving van de planten zorgen. Eigenlijk gaat het hier om alle insecten en dieren. En uiteindelijk ook om onszelf. Er zijn nog steeds treurige feiten over bestrijdingsmiddelen en bijensterfte of bijvoorbeeld de bedenkelijke herkomst van potgrond.

Ze gaf daarna gelukkig ook ideetjes om onze tuinen wat diervriendelijker te maken.

Na nog wat vragen en een dankbaar applaus konden we de serieuze toon (goed gehoord!) verlaten en nakletsen met iets te drinken. Gezien het enthousiasme over deze avond kunnen we best een volgende lezing plannen. Misschien over milieuvriendelijk tuinieren?

Open dag op de volkstuin

Een geslaagde Open Tuinendag!

Ondanks of dankzij het iets mindere weer is onze allereerste open tuinendag een zeer geslaagde dag geworden waar iedereen met genoegen op terug kan zien! Juist omdat het de eerste keer was en er géén verwachtingen …behalve dan die van buienradar waren… gaf dit een mooi voorbeeld van hoe het kan.

Velen kwamen op de fiets terwijl het regende wat toch zeggen wil dat er interesse is in de tuinen, en voor álles er omheen getoond. Blije gezichten van het rondwandelende publiek dat zichtbaar genoot van álles wat er te zien en te doen was!

Geweldig bedankt.. Bezoekers, kinderen en genieters van deze zeer geslaagde dag! Gemeente Gorinchem, Piazza winkeliers, Diko, GVV Raptim én de media die deze ietwat verregende mooie dag mede mogelijk hebben gemaakt!

Het bestuur bedankt álle vrijwilligeres, tuinleden voor het vele werk wat er vooaraf is verricht…alsmede de plantendokter, de insectenspecialist, de broodjesspecialist, er zijn diverse leden die een behoorlijke bijdrage uit eigen beweging hebben geleverd om de open tuinendag een betere slagingskans te geven! Hierbij waren nog aanwezig de vogelbescherming, de bijenhouders uit Giessenburg. Ook dank aan alle tuinleden die hun tuinen hebben opengesteld voor het publiek!

GEWELDIG…DE OPBRENGST VAN DE OPEN TUINENDAG HEEFT NETTO €603,- OPGEBRACHT!……ALLE VRIJWILLIGERS…….BEDANKT!

Op naar 2019!