Vergadering juli 2021

Dit is op hoofdlijnen besproken in de vergadering van juli 2021:

 1. Huisje 42 is in de verkoop gekomen.
 2. Er wordt voorgesteld de procedure van het kandidaat lidmaatschap nog eens door te nemen.
 3. Er zijn vreemde groencontainers aan de weg gezet die op onze kosten geleegd worden.
 4. Nagegaan wordt welke sloten door ons uitgediept moeten worden. Er is eventueel iemand die het schoonmaken en het baggeren voor ons zou kunnen verzorgen.
 5. Op een binnengekomen vraag over mensen die beweren dat ze zich niet laten vaccineren is navraag gedaan en kunnen we vaststellen dat dit niet langer het geval is.
 6. Het is absoluut noodzakelijk dat er nog twee leden bij de groencommissie komen. Dit wordt opnieuw onder de aandacht gebracht. Het zijn dus geen bestuursfuncties.
 7. We gaan de criteria voor tuingebruik opnieuw en duidelijker formuleren.
 8. Het uitvoeren van parkeervakken wordt uitgezet op de website.
 9. Uitgezocht wordt hoe we de privacyregels op de OVT groepsapp moeten toepassen.
 10. Er is een discussie of het snoeiafval niet op te lossen valt met een hakselaar.
 11. We stellen vast dat we nog steeds persoonlijk worden lastiggevallen in plaats van dat het bestuur aanspreekpunt is.

Vergadering juni 2021

Dit is op hoofdlijnen besproken in de vergadering van juni 2021:

 1. Er zijn offertes aangevraagd voor codesleutels, dit komt gemiddeld neer op zo’n 1100 euro inclusief plaatsen van nieuwe cilindersloten.
 2. Naar aanleiding van het ingekomen overlijdensbericht van mevr. Helen de Groot is een condoleance gestuurd namens de vereniging.
 3. We gaan onderzoek doen naar een ‘bestuursapp’, voor het snelle nieuws en mededelingen direct aan de leden.
 4. De maximale hoogtemaat voor tuinschermen buiten de privézone wordt gesteld op 1.20 m.
 5. We willen wat extra aandacht besteden aan het wel en wee van de leden want we hebben elkaar het laatste jaar niet veel kunnen zien.
 6. Bij de voorbereiding van de agenda voor de ALV komen nog naar voren: er is bij 7 à 8 tuinen twijfel over het gebruik, we willen graag de mening van de leden horen t.a.v. beleid hierin. Ook zijn er verschillende meningen over de uitvoering van de werkuren. Er wordt een enquete voorbereid met een aantal voorstellen voor beide onderwerpen.

We hopen na deze ALV elkaar nog dit jaar weer wat feestelijker te kunnen ontmoeten.

Vergadering mei 2021

Dit is op hoofdlijnen besproken in de vergadering van mei 2021:
 1. De gemeente komt regelmatig op bezoek, afgelopen maand met de brandweer om de rookkanalen te inspecteren. Zij waren niet zo blij met nog veel onveilige rookkanalen.
 2. Afvalbakken op parkeerplaatsen gaan we niet doen, het wordt een magneet voor rommel
 3. We gaan met de groen-groep in gesprek om de werkuren inzet te bespreken.
 4. Er zijn nog steeds 2 vacatures; bestuurslid met onderdeel groen en hulp voor de kantine.
 5. De toiletten gaan 1 juni weer veilig open.
 6. Idee om code-sleutels te gaan gebruiken, er zijn teveel sleutels bij leden en niet leden in omloop.
 7. Op vrijdag 9 juli is de ALV voor tuinleden, agenda volgt nog
 8. WBTR regeling opgestart met bestuursleden, in 2021 hopen we dit af te sluiten.