Vergadering januari 2022

Dit is er op hoofdlijnen besproken in de vergadering van januari 2022:

  1. Yasemin moet door omstandigheden tijdelijk stoppen; haar taak wordt zolang door de andere bestuursleden overgenomen.
  2. De facturering van de sleutels kan zonder extra kosten meegenomen worden met die van de contributie.
  3. Het bestuur heeft een lange discussie over de nu flink stijgende verkoopprijzen van de huisjes bij OVT. Is een marktprijs hier wel op zijn plaats of is de werkelijke waarde bepalend? We drijven weg van de doelgroep en andere volkstuinen zitten lang niet zo hoog. Dit wordt aan de leden voorgelegd.
  4. Er is een mail naar de gemeente met de vraag naar het verdere verloop van het traject.
  5. Er komt een voorstel om het beleid ‘hekken sluiten’ aan te passen nu iedereen een codesleutel heeft.
  6. Plan en data voor de werkdagen zijn vastgelegd, afspraken zijn gemaakt.
  7. Het bestuur moet weer opnieuw aan achter schuttingen, die geplaatst zijn geplaatst zonder toestemming.
  8. We willen ook op de ALV ideeën verzamelen voor een tuindag.