Vergadering november 2021

Dit is er op hoofdlijnen besproken in de vergadering van november 2021:

  1. Op onze dringende oproep aan de leden om nog een bestuurslid, heeft Jeanette IJssels gehoor gegeven. Dank daarvoor. Zij zal de komende vergaderingen op proef aansluiten.
  2. Op de elektrafactuur worden de meterstanden vermeld en op de contributiefactuur, het waterverbruik en de sleutelkosten.
  3. Op twee huisjes na zijn alle schoorstenen nu eindelijk in orde. Er wordt nagedacht over betere informatie(kanalen) en er zal vooral worden gecheckt of informatie overkomt.
  4. Vanwege de torenhoge prijzen van sommige huisjes vragen we ons af of we niet een maximumprijs moeten voorstellen op de ALV, tuinieren wordt een onbetaalbare zaak.
  5. De opzet van de werkuren wordt zo gepresenteerd op de ALV dat de leden meteen kunnen inschrijven op de bepaalde data.
  6. In verband met de enorme baggerkosten is het bestuur druk bezig om de werkzaamheden mee te laten lopen met die van het Waterschap of de Gemeente.
  7. De tuinschouw wordt naar het voorjaar verplaatst zodat er tijd is om rustig samen met iedereen te overleggen, in plaats van een rondje te lopen en zaken te noteren.
  8. We zijn als vereniging gestart met het contact opnemen met leden die lang niet zijn gezien en waarvan we weten dat er ziekte of andere problemen zijn.