Vergadering oktober 2021

Dit is op hoofdlijnen besproken in de vergadering van oktober 2021:

 1. Op het spreekuur komt het verzoek of de heggen smaller gehouden kunnen worden, ze worden steeds breder en het wordt lastiger om erdoor te kunnen met aanhangers of voor hulpdiensten.
 2. Er komt een nieuwjaarsreceptie op 6 januari en het koffie uurtje stopt voor de winter.
 3. Op 6 en 13 november worden de nieuwe code sleutels uitgereikt, als iedereen voorzien is worden de nieuwe sloten geplaatst. Op de 13e kunnen meteen de meterstanden opgenomen worden.
 4. Het bestuur besluit na langdurige problemen met de huidige bank, op termijn voor de ASN bank te kiezen.
 5. Er ligt een plan voor de werkuren, het wordt concreet uitgewerkt en op de komende ALV volgt een toelichting.
 6. Het Waterschap neemt in de zomer contact op over het uithalen van de sloten.
 7. Huisje 45 komt in de verkoop.
 8. Het bestuur gaat in de komende maanden contact opnemen met een aantal leden die we allang niet meer op de tuin hebben gezien.

Vergadering september 2021

In augustus was er geen bestuursvergadering. Dit zijn de hoofdlijnen van de september vergadering.

 1. Huisje 42 is vrij snel verkocht.
 2. Vòòr de uitvoering van de schouw gaat er een laatste brief naar de leden waarvan de brandweer opnieuw de rookkanalen heeft afgekeurd. Is de boodschap wel overgekomen vorig jaar?
 3. Sloten uitdiepen. De aangevraagde offerte is voor OVT onbetaalbaar. Er wordt gekeken of we volgend jaar of het jaar daarop kunnen meelopen met het baggerplan van het waterschap.
 4. Er komt, in verband met te hard rijdend verkeer, een verkeersspiegel bij het grote hek.
 5. Klacht: geluidsoverlast in de nacht van vertrekkende mensen op het parkeerterrein. Net als bij de klacht over harde muziek, wordt de leden gevraagd om eerst zelf een verzoek te doen.
 6. Communicatie. Het blijft een probleem om een goede app oplossing te vinden.
 7. We willen de aspirant leden meer betrekken bij de vereniging. De procedure om lid te worden wordt aangepast aan de wettelijke eisen.
 8. Er ligt een voorstel voor de werkuren, gebaseerd op de keuze van de leden. Er is een offerte aangevraagd om te kijken wat hulp van een bedrijf voor het zware werk gaat kosten.
 9. Er zal een aparte bijeenkomst nodig zijn voor de WBTR