Dit is op hoofdlijnen besproken in de vergadering van juni 2021:

  1. Er zijn offertes aangevraagd voor codesleutels, dit komt gemiddeld neer op zo’n 1100 euro inclusief plaatsen van nieuwe cilindersloten.
  2. Naar aanleiding van het ingekomen overlijdensbericht van mevr. Helen de Groot is een condoleance gestuurd namens de vereniging.
  3. We gaan onderzoek doen naar een ‘bestuursapp’, voor het snelle nieuws en mededelingen direct aan de leden.
  4. De maximale hoogtemaat voor tuinschermen buiten de privézone wordt gesteld op 1.20 m.
  5. We willen wat extra aandacht besteden aan het wel en wee van de leden want we hebben elkaar het laatste jaar niet veel kunnen zien.
  6. Bij de voorbereiding van de agenda voor de ALV komen nog naar voren: er is bij 7 à 8 tuinen twijfel over het gebruik, we willen graag de mening van de leden horen t.a.v. beleid hierin. Ook zijn er verschillende meningen over de uitvoering van de werkuren. Er wordt een enquete voorbereid met een aantal voorstellen voor beide onderwerpen.

We hopen na deze ALV elkaar nog dit jaar weer wat feestelijker te kunnen ontmoeten.