Dit is op hoofdlijnen besproken in de vergadering van juli 2021:

 1. Huisje 42 is in de verkoop gekomen.
 2. Er wordt voorgesteld de procedure van het kandidaat lidmaatschap nog eens door te nemen.
 3. Er zijn vreemde groencontainers aan de weg gezet die op onze kosten geleegd worden.
 4. Nagegaan wordt welke sloten door ons uitgediept moeten worden. Er is eventueel iemand die het schoonmaken en het baggeren voor ons zou kunnen verzorgen.
 5. Op een binnengekomen vraag over mensen die beweren dat ze zich niet laten vaccineren is navraag gedaan en kunnen we vaststellen dat dit niet langer het geval is.
 6. Het is absoluut noodzakelijk dat er nog twee leden bij de groencommissie komen. Dit wordt opnieuw onder de aandacht gebracht. Het zijn dus geen bestuursfuncties.
 7. We gaan de criteria voor tuingebruik opnieuw en duidelijker formuleren.
 8. Het uitvoeren van parkeervakken wordt uitgezet op de website.
 9. Uitgezocht wordt hoe we de privacyregels op de OVT groepsapp moeten toepassen.
 10. Er is een discussie of het snoeiafval niet op te lossen valt met een hakselaar.
 11. We stellen vast dat we nog steeds persoonlijk worden lastiggevallen in plaats van dat het bestuur aanspreekpunt is.