Vergadering mei 2021

Dit is op hoofdlijnen besproken in de vergadering van mei 2021:
  1. De gemeente komt regelmatig op bezoek, afgelopen maand met de brandweer om de rookkanalen te inspecteren. Zij waren niet zo blij met nog veel onveilige rookkanalen.
  2. Afvalbakken op parkeerplaatsen gaan we niet doen, het wordt een magneet voor rommel
  3. We gaan met de groen-groep in gesprek om de werkuren inzet te bespreken.
  4. Er zijn nog steeds 2 vacatures; bestuurslid met onderdeel groen en hulp voor de kantine.
  5. De toiletten gaan 1 juni weer veilig open.
  6. Idee om code-sleutels te gaan gebruiken, er zijn teveel sleutels bij leden en niet leden in omloop.
  7. Op vrijdag 9 juli is de ALV voor tuinleden, agenda volgt nog
  8. WBTR regeling opgestart met bestuursleden, in 2021 hopen we dit af te sluiten.