De Algemene Ledenvergadering is op 22 maart 2024.
Aanvang 20 uur in de kantine van de vereniging.

Op 15 maart ontvangt u hiervoor de uitnodiging. Alle leden ontvangen de vergaderstukken tijdig per mail of, indien dit mogelijk is, per post.