Oproep om zo veel zoveel mogelijk te sproeien met water uit de sloot.

Er is een nieuwe duiker geplaatst tussen de middelste sloot en de sloot langs de weg. Hiermee kan het water weer doorstromen en is er fris water beschikbaar voor op de tuinen.

Daarom vragen we onze tuinders om de tuin met slootwater te sproeien. De kosten van water en de waterzuivering stijgen enorm. Over 2018 is er € 1.700 extra betaald aan zuiveringsheffing. Het was een droge zomer en er waren wat lekkages, maar dit jaar moeten we het met z’n allen beter doen! Wil je ook je kranen goed dichtdraaien?

Door beter watermanagement op je tuin voorkomen we een onnodige hoge kostenpost en de belasting van het milieu.

Dank je wel voor je medewerking!